เด็กชายชาญขวัญ ทองสุก และ เด็กหญิงฟางซิน หยาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขัน Poster Making ในการประชุม Cambridge Summit 2565 ที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย