นายชรัญ ลิ่มทองนพคุณ และ เด็กชายสุรวุฒิ ทองเกื้อ และเด็กหญิง ปาลิตา บุญวิภัทรเสวีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขัน Debate ในการประชุม Cambridge Summit 2565 ที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย