นางสาวน้ำทิพย์ ปิยะทัต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขัน Story Telling ในการประชุม Cambridge Summit 2565 ที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย