นางสาวศริษา ลีลาสกุลธรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขัน Impromptu Speechในการประชุม Cambridge Summit 2565 ที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย