เด็กหญิงพุทธรักษา บุญวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Story Telling ในการประชุม Cambridge Summit 2565 ที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย