อินเตอร์พิชัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น Year 13 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้แก่ We wish you the best of luck in your education.

1 นางสาวกัญญาณัฐ จุลเสนีย์ชร Mahidol University International College และยังได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อที่ OCAD University, Toronto, ประเทศ Canada อีกด้วย

2 นางสาวณกัญญา มะลิทอง Mahidol University International College

3 นายสราวุธ พงษ์สุวรรณ Mahidol University International College

4 นายนฤพล แพรน้อย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาภาษาจีน

5 นายจิรกิตต์ แซ่กั้ง Assumtion University Suvarnaphumi Campus สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์

6 นางสาวณัฐชรินธร ธุวชิตอภิวิชญ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการละคร

7 Mr.SAI KYAW KO KO The University of Arizona, America สาขา Computer Science