นางสาวกวินนา ชลิศราพงษ์ YEAR9
ได้รับเหรียญรางวัลชมเชย การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก เมือเดือน กุมภาพันธ์ 2652